ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް – 2021

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް – 2020

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް – 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލުން ނިންމާ ނިންމުންތައް – 2018

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ކުއްލި ޖަލްސާތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތައް – 2020