ފ. ނިލަންދޫގައި ހުވަނި ހުރި ގަސްތަކަށް ހުވަނި ބޭސްޖަހައިފި.

ފ. ނިލަންދޫގައި ހުވަނީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހުވަނި ހުރި ގަސްތަކަށް ބޭސްޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 2019 މާރިޗް 11 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގައެވެ.