ރަށުގެ އުތުރު ފަރާތު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

މިރަށު އުތުރު ފަރާތު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ގޮތުން 300 މީޓަރގެ ސަރަހައްދެއްގައި ޖީއޯ ބޭގްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ބްލޫ ކޯސްޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ވަނީ އެވޯޑްކޮށްފައެވެ.