2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްގެ 41 ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 41 ވަނަ ރަސްމީ ޖަލްސާ 2019 އޮކްޓޫބަރު 16 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭގެ 20:30 ގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. މިބައްދަލަވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޢާންމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ.