ނިލަންދޫގައި ޖަނާޒާ ކޯހެއް ފަށައިފި

ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި، ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ނިލަންދޫ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒާއި، ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫގައި ޖަނާޒާ ކޯހެއް ފަށައިފިއެވެ.