ފ. ނިލަންދޫގައި މޫދު ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި ގުޅިގެން، 2019 އޭޕްރީލް 10 ން ފެށިގެން 20 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މޫދު ކަސްރަތުގައި 43 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި ކުލާހުގައި ކިޔަވައިދެނީ ފ. ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރު ޒީނަތު އިސްމާޢީލް އެވެ.