ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހިންގުން ބަދަލުކުރުމަށް ނަގާ ސިއްރު ވޯޓް 2019

17 އޭޕްރީލް 2019

މާލޭގައި ބަހައްޓާ ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓް ނިލަންދު 01 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓް  (L-06-1) ނިލަންދޫ 02 ނަންބަރު ފޮއްޓަށް ވޯޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓް (L-06-2)

ޔުނިސެފްގެ އެހީއާއެކު ފ. ނިލަންދޫގައި ލިބިފައިވާ ކޮތަޅުތައް ބަހައި ނިމިއްޖެ

16 އޭޕްރީލް 2019

ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ފޮތިކޮތަޅުގެ ތެރެއިން ފ. ނިލަންދޫގެ ގޭބިސީތަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަދިޔާކުރި ފޮތިކޮތަޅުތައް ނިލަންދޫގެ ގޭބިސީތަކަށް [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫގައި މޫދު ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި

16 އޭޕްރީލް 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި ގުޅިގެން، 2019 އޭޕްރީލް 10 ން ފެށިގެން 20 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މޫދު ކަސްރަތުގައި 43 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފި

16 އޭޕްރީލް 2019

2019 އޭޕްރީލް 15 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ފ. ނިލަންދޫގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފިއެވެ. ނަމާދުކޮށްފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ސަރަހައްދުގެ ރުއްކޮށީ ތެރޭގައެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރގެ ވަދާޢީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދަރުވެރިޔާ) އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ ޢުމުރުން 65 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން މުސްކުޅިކުރައްވައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވާތީ، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ޙަފްލާއެއް ބާއްވައި ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފިއެވެ. މި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފި

16 އޭޕްރީލް 2019

2019 އޭޕްރީލް 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހު، ފ. ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފިއެވެ.  06 މީހުން ބައިވެރިވެގެން ކޮށްފައިވާ މި މަސައްކަތުން 21 ކިލޯ ޕްލާސްޓިކާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ 138 ކިލޯ ނެގިފައިވެއެވެ.

ޢާންމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްކަތުގެ ތެރެއިން ލުއިފޮތްތައް ގޭގެއަށް ބަހައިފި

9 އޭޕްރީލް 2019

ޢާންމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްކުގެ ތެރެއިން “އިރުގެ އައްޔާއި ޞިއްޙަތު” މި ނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ލުއި ފޮތްތައް، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙާތުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން، 2019 އޭޕްރީލް 08 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ކޮންމެ ގެއަކަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 02 ފޮތި ކޮތަޅު ޙަވާލުކޮށްފި

8 އޭޕްރީލް 2019

2019 އޭޕްރީލް 07 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު، ފ. ނިލަންދޫ ކޮންމެ ގެއަކަށް، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 02 ފޮތި ކޮތަޅު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކޮތަޅުތަކަކީ UNICEF ގެ އެހީއާއެކު އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ކޮތަޅުތަކެކެވެ.

ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދީފި

3 އޭޕްރީލް 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ގުޅިގެން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ގްރޭޑް 08 ން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް، ދިރޭތަކެތީގެ ނަސްލު ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދީފިއެވެ.   

1 2