މީޑިއަރ ސެންޓަރުގެ ބިން ސާފުކުރުން

21 ޖެނުއަރީ 2018

މީޑިއާ ސެންޓަރަށް ދޫކޮށަފައިވާ ބިން ސާފުކޮށް ބިންގަނޑު އެއްވަރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްއެވެ. ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2018 ޖަނަވަރީ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ބަނދަރުގައި ޖެހުމަށް ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ އިން ދެއްވި 50 ޕެލެޓް ގައު ނިލަންދުއަށް ގެނެސްފި

8 ޖެނުއަރީ 2018

ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އެދުމުގެ މަތިން ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއިން ނިލަންދޫ ބަނދަރުގައި ޖެހުމަށް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހުނު 200 ޕެލެޓް ގަލުގެ ތެރެއިން 50 ޕެލެޓް ގާ ނިލަންދުއަށް ގެނެސް ބޭލުމުގެ މަސައްކަތް 2017 ޖެނުއަރީ 07 [ވިދާޅުވޭ]