ފ. ނިލަންދޫ ވާރު މަގުގައި ދެކަފި ބައްތިތައް ލެޑް ލައިޓަށް ބަދަލުކޮށްފި

6 މާރޗް 2019

ފ. ނިލަންދޫ އަތޮޅުގޭ ހުޅަނގުން އޮންނަ ވާރު މަގުގައި ހުރި ދެކަފި ބައްތިތައް ވޯމް އަލީގެ ބަދަލުގައި ލެޑް ލައިޓަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ 2019 މާރިޗް 04 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގައެވެ.

ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ކަންތައްތައްތަކާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް

29 ނޮވެންބަރ 2017

ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 18- ޕެސްޓް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމާއި މަދިރި ނައްތާލުމުގެ 2 ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވޭ 19- ރަށުގެ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ މީހުން މޫދަށް އެރުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ޢީދު އުފާ 1438 އިޢުލާނު ކޮށްފި

8 އޮގަސްޓް 2017

އަޟްޙާ ޢީދު ކުލަގަދަގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ކައުންސިލުން ބާއްވަމުން އަންނަ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްފިއެވެ. ކުރީ އަހަރެކޭވެސް އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް މަންޑިއާއި ބޮނޑި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް [ވިދާޅުވޭ]

ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފި

26 ޖުލައި 2017

“ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ކަސްރަތު” މި ޝިއާރުގެ ދަށުން ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމައިފިއެވެ. މި ކްލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވާނީ ނިލަންދޫގެ ބޭފުޅެއްކަމުގައިވާ ހަޒާރުމާގޭ އިސްމާޢީލް ޝަފީޢުއެވެ. މި ކްލާސްތައް ނަންގަވައިދެއްވުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އިސްމާޢީލް [ވިދާޅުވޭ]