ޔުނިސެފްގެ އެހީއާއެކު ފ. ނިލަންދޫގައި ލިބިފައިވާ ކޮތަޅުތައް ބަހައި ނިމިއްޖެ

16 އޭޕްރީލް 2019

ރާއްޖޭގައި ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ބޭންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމުގެ ޤައުމީ ކެމްޕޭންގެ ދަށުން އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ޔުނިސެފްގެ އެހީގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ފޮތިކޮތަޅުގެ ތެރެއިން ފ. ނިލަންދޫގެ ގޭބިސީތަކަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ހަދިޔާކުރި ފޮތިކޮތަޅުތައް ނިލަންދޫގެ ގޭބިސީތަކަށް [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫގައި މޫދު ކަސްރަތު ކްލާސްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ފަށައިފި

16 އޭޕްރީލް 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލާއި ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި ގުޅިގެން، 2019 އޭޕްރީލް 10 ން ފެށިގެން 20 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މޫދު ކަސްރަތުގައި 43 މީހުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. [ވިދާޅުވޭ]

ފ. ނިލަންދޫގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފި

16 އޭޕްރީލް 2019

2019 އޭޕްރީލް 15 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ފ. ނިލަންދޫގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދުކޮށްފިއެވެ. ނަމާދުކޮށްފައިވަނީ ފ. ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ސަރަހައްދުގެ ރުއްކޮށީ ތެރޭގައެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރގެ ވަދާޢީ ޙަފްލާ ބާއްވައިފި

16 އޭޕްރީލް 2019

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރ (ޒިންމާދަރުވެރިޔާ) އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ ޢުމުރުން 65 އަހަރުވުމާއި ގުޅިގެން މުސްކުޅިކުރައްވައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވާތީ، އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް، ޙަފްލާއެއް ބާއްވައި ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވައިފިއެވެ. މި [ވިދާޅުވޭ]

ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފި

16 އޭޕްރީލް 2019

2019 އޭޕްރީލް 12 ވީ ހުކުރު ދުވަހު، ފ. ނިލަންދޫ ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮށްފިއެވެ.  06 މީހުން ބައިވެރިވެގެން ކޮށްފައިވާ މި މަސައްކަތުން 21 ކިލޯ ޕްލާސްޓިކާއި އެހެނިހެން ބާވަތްތަކުގެ 138 ކިލޯ ނެގިފައިވެއެވެ.

ޢާންމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްކަތުގެ ތެރެއިން ލުއިފޮތްތައް ގޭގެއަށް ބަހައިފި

9 އޭޕްރީލް 2019

ޢާންމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްކުގެ ތެރެއިން “އިރުގެ އައްޔާއި ޞިއްޙަތު” މި ނަމުގައި ލިޔެފައިވާ ލުއި ފޮތްތައް، ދުނިޔޭގެ ޞިއްޙާތުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން، 2019 އޭޕްރީލް 08 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގައި [ވިދާޅުވޭ]

ކޮންމެ ގެއަކަށް ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 02 ފޮތި ކޮތަޅު ޙަވާލުކޮށްފި

8 އޭޕްރީލް 2019

2019 އޭޕްރީލް 07 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު، ފ. ނިލަންދޫ ކޮންމެ ގެއަކަށް، ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި 02 ފޮތި ކޮތަޅު ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. މިކޮތަޅުތަކަކީ UNICEF ގެ އެހީއާއެކު އެންވަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވި ކޮތަޅުތަކެކެވެ.

ފ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރު ސާފުކޮށްފި

31 މާރޗް 2019

ފ. ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ އިރުން ފެށިގެން ހުޅަންގަށް، ކުޑަ ނިލަންދޫ އާއި ހަމައަށް، ގޮނޑުދޮށް ސާފުކޮސްފިއެވެ. މި މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ 2019 މާރިޗް 29 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ޖުމުލަ 05 މީހުން ބައިވެރިވި [ވިދާޅުވޭ]

ޑެންގޫ ފެތުރެމުން ދާތީ މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމުގެ ޙަރަކާތެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފި.

26 މާރޗް 2019

ފ. ނިލަންދޫގައި ޑެންގޫ ފެތުރެމުންދާތީ، މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމަށް، 2019 މާރިޗް 25 ވީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 08:00 ން ފެށިގެން، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ [ވިދާޅުވޭ]

1 2 3 4